Ochrana osobních údajů

Společnost Bhakti Marga Organization CZ, z.s., se sídlem v: Krátká 1045, 664 53 Újezd u Brna, IČO: 08560536, zápis ve Spolkovém rejstříku, sp.zn.: L 26273 vedená u Krajského soudu v Brně (dále jen „Prodávající“) jakožto správce, zpracovává ve smyslu nařízení EU 2016/679 o ochraně osobních údajů (dále jen „nařízení o ochraně osobních údajů“) tyto osobní údaje:

  • jméno a příjmení, doručovací a fakturační adresa, telefonický a emailový kontakt
Osobní údaje jsou získávány na základě vyplnění formuláře na webové stránce Prodávajícího a při registraci uživatelského účtu.

Tyto osobní údaje budou zpracovány za účelem evidence zákazníka prostřednictvím uživatelského účtu, k odbavení objednávek, dodání zboží a dalších plnění vyplývajících z uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení.

Následně Prodávající tyto údaje zpracovává pro daňové účely, evidence smluv, faktur a pro případná budoucí uplatnění na obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů za tímto účelem je stanoveno zákonnými předpisy do 10let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce a je umožněno na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení.


Zasílání obchodních sdělení:
Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení. Tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti. Kupující svůj souhlas uděluje během registrace zaškrtnutím souhlasu se zasíláním obchodních sdělení.
Souhlas se zpracováním osobních údajů pro tento účel je dobrovolný, a to na dobu do odvolání mého souhlasu, nejdéle na dobu 5 let. 
Proti zasílání je možné vznést námitku nebo kdykoliv svůj souhlas můžete odvolat – například zasláním e-mailu správci na adresu: shop@bhaktimarga.cz nebo proklikem v obchodním sdělení na odkaz – odhlásit.


Zpracovatelé:
Zpracování osobních údajů je prováděno správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé:
a) Poskytovatel e-shopové služby ShopSun, provozované společností ShopSun.cz s.r.o., se sídlem Lounská 893/43, 405 02 Děčín VI-Letná, IČ: 28750659; DIČ: CZ28750659. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka: C 30815
b) Dopravce – Česká pošta s.p.

Třetí strany:
Prodávající neposkytne ani žádným způsobem nezpřístupní získané osobní údaje třetí osobě bez mého souhlasu. Osobní údaje budou zpracovávány automatizovaně a v elektronické podobě. Beru na vědomí, že Prodávající je správcem osobních údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů
Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU

Soubory cookies:
- Správce osobních údajů, jakožto provozovatel eshopu, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou součástí eshopové platformy poskytovatele ShopSun a jsou zde užity za účelem:
- měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkajících se návštěvnosti na webových stránkách
- zajištění základní funkčnosti webových stránek.
- Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.
- Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný nastavit v rámci nastavení prohlížeče.
- Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce
- Shromážděné anonymní cookies soubory jsou zpracovány dalším zpracovatelem: poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Souhlas se zpracováním osobních údajů a odvolání souhlasu:
Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji jako plně svéprávná fyzická osoba, právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba.
Souhlas lze kdykoliv bezplatně odvolat, a to prostřednictvím webové stránky Prodávajícího, zasláním odvolání souhlasu na e-mailovou adresu Prodávajícího, e-mail: shop@bhaktimarga.cz, nebo zasláním na adresu Prodávajícího: Krátká 1045, 664 53 Újezd u Brna. 
Beru na vědomí, že odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího z tohoto souhlasu. 

Beru na vědomí, že mám právo:
- žádat o informaci jaké vaše osobní údaje zpracováváme;
- požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, Prodávající má právo za poskytnutí výpisu požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace;
- nechat osobní údaje aktualizovat, opravit, doplnit, požadovat omezení zpracování nebo zrušení zasílání obchodních sdělení;
- žádat výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce;
- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů mám právo vznést námitku nebo požadovat od Prodávajícího vysvětlení, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování;
- se obracet se svými oprávněnými žádostmi na Prodávajícího, a pokud jim Prodávající nevyhoví tak na Úřad pro ochranu osobních údajů;
- na zapomnění, poté co souhlas byl odvolán;


Kontakt na správce osobních údajů:
Správce nemá kontaktní osobu tzv. Pověřence. Prodávajícího - jakožto správce pro ochranu osobních údajů lze v souvislosti s výše uvedeným kontaktovat:
- písemně na adrese: Bhakti Marga Organization CZ, z.s., Krátká 1045, 664 53 Újezd u Brna
- e-mailem: shop@bhaktimarga.cz

 
 
Rychlé vyhledávání
Facebook
Poslední navštívené produkty
  • Doposud jste žádný produkt nenavštívil(a).
Nákupní košík

Košík je prázdný

0
 
© Bhakti Marga Shop